Vaishnav Jan To Lyrics In Hindi

Vaishnav Jan To Lyrics In Hindi

वैष्णव जन तो तेने कहिये,
जे पीड परायी जाणे रे ।
पर दुःखे उपकार करे तो ये,
मन अभिमान न आणे रे ॥
॥ वैष्णव जन तो तेने कहिये..॥

सकल लोकमां सहुने वंदे,
निंदा न करे केनी रे ।
वाच काछ मन निश्चळ राखे,
धन धन जननी तेनी रे ॥
॥ वैष्णव जन तो तेने कहिये..॥

समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी,
परस्त्री जेने मात रे ।
जिह्वा थकी असत्य न बोले,
परधन नव झाले हाथ रे ॥
॥ वैष्णव जन तो तेने कहिये..॥

मोह माया व्यापे नहि जेने,
दृढ़ वैराग्य जेना मनमां रे ।
रामनाम शुं ताली रे लागी,
सकल तीरथ तेना तनमां रे ॥
॥ वैष्णव जन तो तेने कहिये..॥

वणलोभी ने कपटरहित छे,
काम क्रोध निवार्या रे ।
भणे नरसैयॊ तेनुं दरसन करतां,
कुल एकोतेर तार्या रे ॥
॥ वैष्णव जन तो तेने कहिये..॥

वैष्णव जन तो तेने कहिये,
जे पीड परायी जाणे रे ।
पर दुःखे उपकार करे तो ये,
मन अभिमान न आणे रे ॥

vaishnava jana to, tene kahiye je
peed paraayi jaane re,
para duhkhe upakāra kare to ye
mana abhimāna na āne re
vaishnava jana to, tene kahiye je
peed paraayi jaane re

sakala loka mā sahune vande,
nindā na kare kenī re,
vāca kācha mana niścala rākhe,
dhana dhana jananī tenī re
vaishnava jana to, tene kahiye je
peed paraayi jaane re

sama-drishthi ne trishnā tyāgī,
para-strī jene māta re,
jihvā thakī asatya na bole,
para-dhana nava jhāle hātha re
vaishnava jana to, tene kahiye je
peed paraayi jaane re

moha māyā vyāpe nahi jene,
dridha-vairāgya jenā manamā re,
rāma-nāma śhu tālī re lāgī,
sakala tīratha tenā tanamā re
vaishnava jana to, tene kahiye je
peed paraayi jaane re

vana-lobhī ne kapata-rahita chhe,
kāma krodha nivāryā re,
bhane narasaiyo tenu darasana karatā,
kula ekotera tāryā re
vaishnava jana to, tene kahiye je
peed paraayi jaane re

Leave a Comment