दैट्स इट That’s It Lyrics in Hindi – Vicky Singh, Simar Kaur

दैट्स इट That’s It Lyrics in Hindi – Vicky Singh, Simar Kaur

That’s It Lyrics in Hindi

यॅ प्रूफ!

रंगे रोवर’आन नू ग्ेहदी रूट भालदी
ताल्ले करे शेड देखे सार गोरिये
वेखेया मैं इक दो’क बार गोरिये
नि तू इक दो ‘क ग्ेहदेयन दी मार गोरिये

ओये वेख मेरे सूट पाया काले रंग दा
आपे मेरे पीछे रेह्न्दे लॅड’दे यारा
सतत आठ जो तेरे नाल खड्ड’दे यारा
ओही सतत आठ मेरे उत्ते मर्दे यारा

बाल जहे सवरे ड्केख बाहले गोरिये
नि पहलान सी ब्लोंड हुन्न काले गोरिये
किसे तों इमेज मेरी नाप नि होई
बाल कितते चेंज चेंज आप नि होई

तेरे पीछे लड़ती मंदीर फीरडी
मौके उत्ते होज़े तू फरार गोरिये
वेखेया मैं इक दो’क बार गोरिये
नि तू इक दो’क ग्ेहदेयन दी मार गोरिये

ओये वेख मेरे सूट पाया काले रंग दा
आपे मेरे पीछे रेह्न्दे लॅड’दे यारा
सतत आठ जो तेरे नाल खड्ड’दे यारा
ओही सतत आठ मेरे उत्ते मर्दे यारा

तेरे विच सुनेया मैं हुनर कूड़े
नि हुनर नाल लेली फोरटुनेर कूड़े
हन तेरी वी तां गॉल कितते छेड़ी लगदी
ऐवेन नि एंडेवर’आन ते गेदी लगदी

रोड उत्ते लगदी ज़मीन जट्ट दी
घरे खाड़ियान नि 3 ‘ 4 गोरिये
वेखेया मैं इक दो’क बार गोरिये
नि तू इक दो’क ग्ेहदेयन दी मार गोरिये

ओये निट्त नवे लम्मे तेरे अओन लग पाए
तेरे तों ने तंग तेरे घर दे यारा
सतत आठ जो तेरे नाल खड्ड’दे यारा
ओही सतत आठ मेरे उत्ते मर्दे यारा

जानी आए सलून चोरी चोरी गोरिये
नि अग्गे नालो होर होगी गोरी गोरिये
ओये गॉल तेरे उड़दने तों डरे सोहनेया
अककड़ जे करे नाल मारे सोहनेया

तू वी तेरे नाल दी वी दुल्ली फीरडी
ओजला बनौना केहंदी यार गोरिये
वेखेया मैं इक दो’क बार गोरिये
नि तू इक दो’क ग्ेहदेयन दी मार गोरिये

ओये तेरे नाल किससे नू वी प्यार हो जावे
मैं वी चल रखड़ी ना पर्दे यारा
सतत आठ जो तेरे नाल खाद’दे यारा
ओही सतत आठ मेरे उत्ते मर्दे याराा

https://youtu.be/o_mCms2cYS

Leave a Comment