Shree Krishna Sharanam Mamah Lyrics in Gujarati and English

Shree Krishna Sharanam Mamah Lyrics in Gujarati and English

Shree Krishna Sharanam Mamah Lyrics in Gujarati

શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમાં

શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ,

શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

કદમ કેરી ડાળો બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ:

જમુના કેરી પાળો બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ

વ્રજ ચોરાસી કોસ બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

કુંડકુંડની સીડિયો બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

કમલ કમલ પર મધુકર બોલે, શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ

ડાળ ડાળ પર પક્ષી બોલે, શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

વૃંદાવનનાં વૃક્ષો બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

ગોકુળિયાની ગાયો બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

કુંજ કુંજ વન ઉપવન બોલે શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:

વૃજભૂમિનાં રજકણ બોલે શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ

રાસ રમંતી ગોપી બોલે શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ

ધેનુ ચરાવતા ગોપો બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

વાજાં ને તબલાંમાં બોલે શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ

શરણાઈ ને તંબૂરમાં બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

નૃત્ય કરંતી નારી બોલે શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ

કેસર કેરી કયારી બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

આકાશ પાતાળે બોલે શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ

ચૌદ લોક બ્રહ્માંડે બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

ચંદ સરોવર ચોકે બોલે શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ

પત્ર પત્ર શાખાએ બોલે શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ

આંબો લીંબુ ને જાંબુ બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

વનસ્પતિ હરિયાળી બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

જતીપુરાના લોકો બોલે શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ

મથુરાજીના ચોબા બોલે શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ

ગોવર્ધન શિખરે બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

ગલી ગલી ગહવરવન બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

વેણુસ્વર સંગીતે બોલે શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ

કળા કરંતા મોર બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

પુલિન કંદરા મધુવન બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

શ્રી જમુનાજીની લહેરો બોલે શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ

આંબા ડાળે કોયલ બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

તુલસીજીના ક્યારા બોલે શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ

સર્વ જગતમાં વ્યાપક બોલે શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ

વિરહી જનનાં હૈયાં બોલે શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ

કૃષ્ણ વિયોગે આતુર બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

વલ્લભી વૈષ્ણવ સર્વે બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

મધુર વીણા વાજિંત્રો બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

કુમુદિની સરોવરમાં બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

ચંદ્ર સૂર્ય આકાશે બોલે શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ

તારલિયાનાં મંડળ બોલે શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ

અષ્ટ પ્રહર આનંદે બોલે શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

રોમરોમ વ્યાકુળ થઈ બોલે શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ

મહામંત્ર મન માંહે બોલે શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ

જુગલચરણ અનુરાગે બોલે શ્રી કૃષ્ણ: શરણં મમ:

Shree Krishna Sharanam Mamah Lyrics in English

Shree krishna sharanam mama, shree krishna sharanam mama

Kadam keri dalon bole shree krishna sharanam mama

Yamuna keri paro bole shree krishna sharanam mama

Vraj choraasi kosh bole shree krishna sharanam mama

Kund kund ni seediyon bole shree krishna sharanam mama

Kamal kamal par madhukar bole shree krishna sharanam mama

Daal daal par pakshi bole shree krishna sharanam mama

Vrindavan naa vrikshon bole shree krishna sharanam mama

Gokulya ni gayon bole shree krishna sharanam mama

Kunj kunj van upwan bole shree krishna sharanam mama

Vraj bhoomi na vrajkan bole shree krishna sharanam mama

Ras ramanti gopi bole shree krishna sharanam mama

Dhenu charaavta gopo bole shree krishna sharanam mama

Vaja ne tabla maan bole shree krishna sharanam mama

Sharnaitambur maan bole shree krishna sharanam mama

Nritya karanti naari bole shree krishna sharanam mama

Kesar keri kyaari bole shree krishna sharanam mama

Akaashe patale bole shree krishna sharanam mama

Chaud lok brahmaande bole shree krishna sharanam mama

Chand sarovar chauke bole shree krishna sharanam mama

Patra patra shakhaayein bole shree krishna sharanam mama

Ambu limbu ne jambu bole shree krishna sharanam mama

Vanaspati hariyaali bole shree krishna sharanam mama

Jatipura na loko bole shree krishna sharanam mama

Mathuraji na choba bole shree krishna sharanam mama

Govardhan na shikhaaro bole shree krishna sharanam mama

Gali gali gehavarvan bole shree krishna sharanam mama

Venu swar sangeete bole shree krishna sharanam mama

Kala karanta mor bole shree krishna sharanam mama

Kulin kandara madhuban bole shree krishna sharanam mama

Shri yamunaji ni lehron bole shree krishna sharanam mama

Amba dale koyal bole shree krishna sharanam mama

Tulsiji na kyaara bole shree krishna sharanam mama

Sarva jagat maan vyaapak bole shree krishna sharanam mama

Virhijan na haiya bole shree krishna sharanam mama

Krishna viyoge aatur bole shree krishna sharanam mama

Vallabhi vaishnav sarve bole shree krishna sharanam mama

Madhur veena vajintro bole shree krishna sharanam mama

Kumudini sarvar maan bole shree krishna sharanam mama

Chandra surya akaashe bole shree krishna sharanam mama

Taraliya na mandal bole shree krishna sharanam mama

Ashta prahar anande bole shree krishna sharanam mama

Roma roma vyakul thai bole shree krishna sharanam mama

Mahamantra man maahe bole shree krishna sharanam mama

Jugal charan anurage bole shree krishna sharanam mama

Shree krishna sharanam mama shree krishna sharanam mama

Leave a Comment