Bhalwani Gedi Lyrics in Hindi – Jassa Dhillon

Bhalwani Gedi Lyrics in Hindi

गुरु साधु संगीत!

डिट्टो कोहिनूर जियान अंखियां
लक पटला ते वल भारे नी
कुड़िये तू दिल यूटे लग गइली
बुलियन ते हसे न कुवारे नी

तख सोहनि दुइहर जेहा मुखड़ा
मल्लो मल्ली तेरे वल औन लग पे
शहर तेरे शहर तेरे बलिये
जट भलवनी गदि लुन लागे पाय

शहर तेरे शहर तेरे बलिये
जट भलवनी गदि लुन लागे पाय
जट भलवनी गदि लुन लागे पाय

नागणी ते लग जाट पटैय्या
ओहने चाड दते सरे म्हारे कम्म नी
उनगलन ते चलदा सी क्षेत्र
ऐना रक्खा सी मुंडा कल्ला दुम नी

नागणी ते लग जाट पटैय्या
ओहने चाड दते सरे म्हारे कम्म नी
उनगलन ते चलदा सी क्षेत्र
ऐना रक्खा सी मुंडा कल्ला दुम नी

चसका बंडूकन वला चड के
हुस्न तेरे दे यूते गुन लागे पे
शहर तेरे शहर तेरे बलिये
जट भलवनी गेहड़ी लुन लागे पाय

शहर तेरे शहर तेरे बलिये
जट भलवनी गेहड़ी लुन लागे पाय
जट भलवनी गेहड़ी लुन लागे पाय

तेरे ख्वाब जेहदे रहिन्दे आ एडहोर नी
ढिल्लों समय नाल करदु ऊ पूवर नी
दिलोन खरा जम सोहनीये फरेब ना
तैं होरौं नाल लगै कारे सुरक्षित ना

तेरे ख्वाब जेहदे रहिन्दे आ एडहोर नी
ढिल्लों समय नाल करदु ऊ पूवर नी
दिलोन खरा जम सोहनीये फरेब ना
तैं होरौं नाल लगै कारे सुरक्षित ना

सानु होइ न खाबर पात लगगे
कदोन विचो विचि तेनु अस्सि चौं लग्ग पे

शहर तेरे शहर तेरे बलिये
जट भलवनी गेहड़ी लुन लागे पाय
शहर तेरे शहर तेरे बलिये
जट भलवनी गेहड़ी लुन लागे पाय

सठौं बिलो होनि नाहिं रिफलौ दी शा
कहेंगि जे ला दे जिंद इको ना
अनज तन भटेरे पंगे लेय ने
साँची आछी च पेहली वैरी होए आ फना

हो तेरा काजला ना मत्त पतंग बंजी
तेरे इत्ते भाग्य अजामुन लग पे

शहर तेरे शहर तेरे बलिये
जट भलवनी गेहड़ी लुन लागे पाय
शहर तेरे शहर तेरे बलिये
जट भलवनी गेहड़ी लुन लागे पाय
जट भलवनी गेहड़ी लुन लागे पाय।

Leave a Comment