वैश्णव जन तो तेने कहिये जे – Vaishnav Jan To Lyrics In Hindi

वैश्णव जन तो तेने कहिये जे – Vaishnav Jan To Lyrics In Hindi

वैश्णव जन तो तेने कहिये जे
पीड़ परायी जाणे रे

पर-दुख्खे उपकार करे तोये
मन अभिमान ना आणे रे

वैश्णव जन तो तेने कहिये जे …

सकळ लोक मान सहुने वंदे

नींदा न करे केनी रे

वाच काछ मन निश्चळ राखे
धन-धन जननी तेनी रे

वैश्णव जन तो तेने कहिये जे …

सम-द्रिष्टी ने तृष्णा त्यागी

पर-स्त्री जेने मात रे

जिह्वा थकी असत्य ना बोले

पर-धन नव झाली हाथ रे

वैश्णव जन तो तेने कहिये जे …

मोह-माया व्यापे नही जेने

द्रिढ़ वैराग्य जेना मन मान रे

राम नाम सुन ताळी लागी
सकळ तिरथ तेना तन मान रे

वैश्णव जन तो तेने कहिये जे …

वण-लोभी ने कपट-रहित छे

काम-क्रोध निवार्या रे

भणे नरसैय्यो तेनुन दर्शन कर्ता

कुळ एकोतेर तारया रे

वैश्णव जन तो तेने कहिये जे …

vaishnava jana to, tene kahiye je

peed paraayi jaane re,

para duhkhe upakāra kare to ye

mana abhimāna na āne re

vaishnava jana to, tene kahiye je

peed paraayi jaane re

sakala loka mā sahune vande,

nindā na kare kenī re,

vāca kācha mana niścala rākhe,

dhana dhana jananī tenī re

vaishnava jana to, tene kahiye je

peed paraayi jaane re

sama-drishthi ne trishnā tyāgī,

para-strī jene māta re,

jihvā thakī asatya na bole,

para-dhana nava jhāle hātha re

vaishnava jana to, tene kahiye je

peed paraayi jaane re

moha māyā vyāpe nahi jene,

dridha-vairāgya jenā manamā re,

rāma-nāma śhu tālī re lāgī,

sakala tīratha tenā tanamā re

vaishnava jana to, tene kahiye je

peed paraayi jaane re

vana-lobhī ne kapata-rahita chhe,

kāma krodha nivāryā re,

bhane narasaiyo tenu darasana karatā,

kula ekotera tāryā re

vaishnava jana to, tene kahiye je

peed paraayi jaane re

Leave a Comment