ख्याल ख्याल Khyaal Lyrics in Hindi – Jass Manak

Khyaal Lyrics In Hindi

मैनु लगदा कदे नी मैथों
कह होना चन्ना तेरे मुंह ते
के किन्नां प्यार करदी आ
रह ना सकां तेरे बिना

मैनु पुछदा नी कुझ
मैनु दसदा नी कुझ चन्ना तूं ते
जे तूं ना होवें कोल
Miss करदी आ तैनू किन्नां

जे तू नी मेरा पूछेगा वे हाल वे
पूछेगा वे हाल वे
कौन पूछेगा
जे तू नी मेरा पूछेगा वे हाल वे
पूछेगा वे हाल वे
कौन पूछेगा

वे मेरा तेरे बिन कोई ना
चन्ना वे मैनु छड्ड्यो कदे ना

जे तू नी मेरा रखेंगा ख्याल वे
रखेंगा ख्याल वे
कौन रखेंगा
जे तू नी मेरा रखेंगा ख्याल वे
रखेंगा ख्याल वे
कौन रखेंगा

वे मेरा तेरे बिन कोई ना
चन्ना वे मैनु छड्ड्यो कदे ना

दिल नु इक लालच ऐ
चन्ना वे तेरे प्यार दा प्यार दा
चेहरा बस दिखदा रवे
मैनु मेरे यार दा यार दा

दिल नु इक लालच ऐ
चन्ना वे तेरे प्यार दा प्यार दा
चेहरा बस दिखदा रवे
मैनु मेरे यार दा यार दा

जे तू नी हूण रहना मेरे नाल वे
रहना मेरे नाल वे
कौन रहेगा
जे तू नी हूण रहना मेरे नाल वे
रहना मेरे नाल वे
कौन रहेगा

वे मेरा तेरे बिन कोई ना
चन्ना वे मैनु छड्ड्यो कदे ना

जे तू नी मेरा रखेंगा ख्याल वे
रखेंगा ख्याल वे
कौन रखेंगा
जे तू नी मेरा रखेंगा ख्याल वे
रखेंगा ख्याल वे
कौन रखेंगा

वे मेरा तेरे बिन कोई ना
चन्ना वे मैनु छड्ड्यो कदे ना

जे तूं ना होवें हर इक दिन
माणका हाय लगदा साल वे
तू तां साड्डे नाल गल्ल ना करे
ना कोई पुछदा सवाल वे

तेरे बिना हर इक दिन
माणका हाय लगदा साल वे
तू तां साड्डे नाल गल्ल ना करे
ना कोई पुछदा सवाल वे

जे तू नी मैथों पुछेंगा सवाल वे
पुछेंगा सवाल वे
कौन पुछेंगा
जे तू नी मैथों पुछेंगा सवाल वे
पुछेंगा सवाल वे
कौन पुछेंगा

वे मेरा तेरे बिन कोई ना
चन्ना वे मैनु छड्ड्यो कदे ना

जे तू नी मेरा रखेंगा ख्याल वे
रखेंगा ख्याल वे
कौन रखेंगा
जे तू नी मेरा रखेंगा ख्याल वे
रखेंगा ख्याल वे
कौन रखेंगा

वे मेरा तेरे बिन कोई ना
चन्ना वे मैनु छड्ड्यो कदे

Leave a Comment